Maartse buien, die beduien, dat de lente aan komt kruien.

houtsnippersOndanks bovenstaande zin hopen we dat op de tweede zondag van deze maand de buien even op zich laten wachten tot het einde van de meewerkdag. We hebben genoeg te doen;  zeker omdat in februari het weer niet meezat om met onze activiteiten aan de gang te gaan. Onderstaande 5  activiteiten nemen we mee van ons to-do-lijstje van februari.

  • Van de gemeente hebben we compost gekregen die we gaan verdelen over de kruidentuin en de groentetuin. De reeds aanwezige paardenmest zullen we in de rechter compostbak storten: we maken laagjes om en om met ander groenafval dat op de linker compostbak staat.
  • Houtsnippers verspreiden op de paadjes in de kruidentuin. Indien er voldoende snippers zijn ook het pad in de Groene Golf bedekken (nadat we al het gras gewied hebben).
  • Het maken van 4 afscheidingen om de indeling van de groentetuin duidelijk zichtbaar te maken. We hebben lange wilgentakken van Ons Buiten om paaltjes te maken voor het vlechtwerk. De takken gaan netzodiep de grond in als het gedeelte wat we willen vlechtengebruiken: verse en door de geiten afgekloven takken. Voor de afscheiding van de tuingedeelten met de composthoop willen we 2 hogere hekjes maken. Zo wordt de scheiding tussen vak C en D en de composthoop goed aangegeven. In de zomer kan daar dan bijvoorbeeld komkommer omhoog groeien.
  • De kruiden die er nu staan zichtbaar maken en vervolgens een plan maken welke kruiden we dit jaar willen hebben.
  • Onkruid verwijderen. Hier ligt de nadruk op het gras. Dat kan in kleine hoeveelheden op de composthoop als tussenlaagje worden gelegd. De 3 bakken kunnen ook opgeschoond worden. Hierbij moeten we rekening houden met de bak waar de dahlia knollen hebben “overwinterd”.

Overige Maartklussen zijn: Afspreken maken wie wat wilt voorzaaien.

Tot zondag,

Nelleke